...

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Mersin
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Yrd. Doç. Dr. Veli YILDIRIM
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1980 Karaman doğumlu olan Veli YILDIRIM, 2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi' 'Depresif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri ve Risk Etmenleri' tezi ile uzmanlığını 2011 yılında tamamladı.

2006 - 2016 tarihleri arasında sırasıyla;
Mersin Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
Behçet Uz Çocuk Hastanesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD,
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisi,
Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve
Mersin Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde görev almıştır.

Yrd.Doç.Dr. Veli YILDIRIM, şu an Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan muayenehanesinde destek ve tedavilerini sürdürmektedir.

-------------------------------------------------

AKADEMİK FAALİYETLER LİSTESİ

A. KURSLAR
1. Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği KDTD) tarafından EABCT (European
Association for behavioral and Cognitive Therapies) kriterlerine uygun olarak halen
sürdürülmekte olan eğitimin 150 saatlik kısmını başarıyla tamamlamıştır. (Eğitmen ve
süpervisör Prof Dr Mehmet Sungur ve Prof. Dr Şükrü Uğuz Kognitif ve Davranış
Terapileri Derneği2014-2015)

2. Mersin Üniversitesi Tıp fakültesinde Temmuz 2007-Eylül 2007 tarihleri arasında
düzenlenen, 40 saatlik Kognitif ve Davranış Terapileri Kurumsal Eğitimine katılmıştır.
Kognitif Terapi Eğitimi sorumlusu Doç. Dr. Hakan Türkçapar


B. WORKSHOP
1. Deney hayvanları kullanım sertifikası DEU Hayvan Deneyleri yerel etik kurulu
Kurs programına katılmış, kurs sınavını başarıyla tamamlayarak bu sertifikayı
kullanmaya hak kazanmıştır.

2. 45.Ulusal Erişkin Psikiyatrisi Kongresi. Eksitasyona Müdahale ve Saldırıdan Korunma
Kursu Eylül 2009

3. MESEKOK Araştırma görevlileri bilgilendirme ve uyum eğitim kursu. 27-28Eylül

4. MESEKOK Araştırma görevlileri bilgilendirme ve uyum eğitim kursu. 7-8 Ocak 2008

5. Certificate Of Use Of Experimental Animals, Animal Experiments, The Local Ethics
Committee Of Dokuz Eylul University İzmir/Turkey

6. Excitatory response and protection from assault course in a certificate of
attendance 10/2009

7. Attended the “Critical And Effective Reading Tecniques of Scientific Article:
How Can Statistical Evaluation Be Inferred In Article Course” on behalf of
6 th  International Congress on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April
2014. Antalya/Turkey

8. Attended the “Scientific Article Literacy” on behalf of 6 th  International Congress
on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on Child and Adolescent
Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April 2014. Antalya/Turkey

9. Attended the “Three States of Depression Course” on behalf of 6 th  International
Congress on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on Child and
Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April 2014.
Antalya/Turkey

10. Attended the “Learning and Memory Course” on behalf of 6 th  International
Congress on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on Child and
Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April 2014.
Antalya/Turkey

11. Attended the “Schema Therapy Course” on behalf of 6 th  International Congress on
Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on Child and Adolescent
Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April 2014. Antalya/Turkey

12. Attended the “Management of Sleep Disorders Course” on behalf of
6 th  International Congress on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April
2014. Antalya/Turkey

13. Attended the “Multicenter Clinical Trials Course” on behalf of 6 th  International
Congress on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on Child and
Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April 2014.
Antalya/Turkey

14. Attended the “Cognitive Behavioral Therapy of Eating Disorders” which is
subject theoretical education ten hours education in The 7 th Psychotherapy Summer of
School 12-14 July 2015. Malatya/Turkey

15. Travma ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDR uygulamaları kursu
10Ekim2015

16. 20 Ergen Günleri sempozyumunda 14.12.2015 tarihinde Türkiye Çocuk ve Genç
Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik kurulu tarafından düzenlenen “ Sunum hazırlama tekniği” konulu eğitici
eğitimine katılmıştır. Kurs yönlendiricisi Prof Dr Işıl İrem Budakoğlu

17. Eğiticilerin Eğitimi kursu 10-13Mart 2014 Mersin/Türkiye

18. “Otizmde aile ile çalışmak” konulu 3 saatlik kursa katılmıştır. 29 kasım 2013“Kurs
Düzenleyicisi Prof. Dr Psik Maria Teresa Sindelar

19. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği tarafından verilen “ Çocuk ve ergenlerde bir
grup psikoterapisi yaklaşımı olarak psikodrama kursuna katışlmıştır. Kurs
Yönlendiricisi Prof Dr Bahar Gökler in 24-26 april2012

20. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği tarafından verilen”Bebek ruh sağlığı”
kursuna katılmıştır. 15 Mayıs 2013 Kurs Yönlendiricisi Doç Dr Koray
Karabekiroğlu

21. Attended a three-day workshop in İnonu University, Malatya on 7,8 and 9 June, 2014
entitled: “İntroduction to CBT for Anxiety disorders in children and adolescents
BABCP(039352) Accredited, Therapist, supervisiorand trainer Fatma Bozkurt, BABCP
Accredited Therapist Lorna Vincent

22. 27-29 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenen 8. Psikoterapiler Yaz okulu
kapsamında “ KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ “konulu eğitim programına
katılmıştır. Malatya/Türkiye

23. 12-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen 7. Psikoterapiler Yaz okulu
kapsamında 10 saatlik yeme bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisi konulu teorik
eğitimini tamamlamıştır. Kursu düzenleyen Axel Würz,Malatya/Türkiye

24. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği tarafından verilen Okul çağı çocukları için
Duygulanım bozuklukları ve Şizofreni Görüşme çizelgesi-Şimdi ve yaşam boyu
versiyonu örneğinde “ Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri”kursuna katılmıştır.15
Nisan 2016 Kurs Düzenleyicisi Doç Dr Ebru Çengel Kültür

25. Psikolog Selen Ayas Bütün tarafından verilen Oyun Terapisi Kursu 21-22 Temmuz
2018

26. 30 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi
Derneği Psikoterapiler Komisyonu tarafından internet ortamında
düzenlenen “Çocuk ve Ergenlerde Ayrılma Anksiyetesi
Bozukluğu ve Okul Reddinin Bilişsel – Davranışçı Psikoterapisi”
konulu eğitime katılmıştır (3 saat).

27. Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozuklukta Beş Terapi yaklaşımı 27-28 Haziran
2020’de Bilişsel Davranışçı Terapi bölümü eğiticisi olarak katılmıştır.


C. KONGRE, PANEL VE KONFERANSLAR

1. Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş IV. Tıp Günleri İzmir 13-16 Nisan 2005 İzmir/Türkiye

2. 6.Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2006 Mersin /Türkiye

3. 12.Ergen Günleri Kongresi, Erken başlangıçlı Psikiyatrik bozukluklar, İstanbul 14-17
Kasım 2007 İstanbul /Türkiye

4. 18.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi İstanbul 28-30 Nisan
2008 İstanbul/Türkiye

5. 18.Dünya Çocuk ve Ergen Kongresi(18. World Congress of IACAPAP) Nisan/2008
İstanbul/Turkey

6. 2. DEHB enstütisi14-15 Mart 2009

7. 3. DEHB enstütisi24-26 Mart 2010

8. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi Nisan2009
Antakya/Türkiye

9. 45.Ulusal Erişkin Psikiyatrisi Kongresi 20-24 Ekim 2009 Ankara/Türkiye

10. 45. Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu 20-22 Ekim 2009 Ankara/Türkiye

11. Attended the Shire Pharmaceuticals EDC Training Marc 2010 Prag/Çek

12. Attended the Shire Pharmaceuticals’ Meeting Mart 2010 Prag/Çek

13. 3.DEHB Enstütisi 25-26 Mart 2010

14. 16. Ergen Günleri, Ergenlerde Psikotik Durumlar 17-19 Kasım 2011Trabzon

15. 22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi24-27 Nisan 2012
Abant/Türkiye

16. 22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi.Psikodrama kursu. 24-
27 Nisan 2012 Abant/Türkiye

17. 17. Ergen Günleri Ergenlik mi Psikopatoloji mi? Aralık 2012 Istanbul/Turkey

18. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi Mayıs 2013
Edirne/Turkey

19. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi Nisan
2014, Konya/Turkey

20. Otizm Günleri Kasım 2013Konya/Türkiye

21. 6 th  International Congress on Psychopharmacology & 2 nd  International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 16 and 20 April
2014.

22. 7 th  International Congress on Psychopharmacology & 3 nd  International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 15 and 19 April
2015.

23. 8 th  International Congress on Psychopharmacology & 4 nd  International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology, held in Antalya between 20 and 24 April
2016

24. Çocukluk çağında özel öğrenme bozukluğu, Mualla Öztürk günleri Ankara
/Turkey2/2014

25. 20 . Ergen Günleri, Malatya/Turkey11/2015

26. 16 th International ESCAP congress from research to clinical practice Madrid
/Spain June/2015

27. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2015
İstanbul/Turkey

28. 26.. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016
İzmir/Turkey


D- BİLİMSEL ARAŞTIRMA, YAYINLAR ve MAKALELER
1.Yurt içi;
a) V Yıldırım, M Kömür, F Toros, Ç Okuyaz, N Çelenk. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğunda Rutin Eeg Kullanımı Gerekli Mi? (Is the use of routine eeg necessary in
attentıon defıcıt hyperactıvıty dısorder?) Pediatri Dergisi Yıl: 2011 / Cilt: 20 / Sayı: 2

b) V Yıldırım, N Çelenk, F Toros, M Kömür, Ö Kütük. Rett sendromu ve
trikotillomani.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;12(1-4):87-90

c) V Yıldırım, M Kömür, N Çelenk, Ç Okuyaz. Risperidon kullamına bağlı geçici tardif
diskinezi ve pisa sendromu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;12(1-4):101-
104

d) G Güler, V Yıldırım, F Toros Cinsel Istismarda Uyurgezerlik: Olgu Sunumu.
Adlitıpbülteni. Cilt 18, Sayı 3, 2013

e) Yıldırım V,  Ekinci Ö, Toros F, Metin Ö. Propranolol Ile Tetiklenen
Uyurgezerlik  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;13(2-4):43-45

f) Yildirim V, Toros F, Sungur MA, Yilmaz MF. Majör Depresif Bozukluğu Olan Çocuk
Ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri Ve Risk Etmenleri.Literatürsempozyum
2014;2:29-36

g) Polat B, Bostan B, Yıldırım V, Toros F. Çocukta Genital Siğil; Cinsel İStismarın
Habercisi Olabilir Mi New Yeni Symposium 2015;53:23-6

h) Şimşek Ş, Yıldırım V, Bostan R. Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenlerinin
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite BozukluğU Hakkındaki Bilgi Ve İnançları. Van Tıp
Dergisi: 22(1): 34-40, 2015

i) Metin A, Bilgin NG, Yıldırım V. Bakimevinde Ölüm Ile Sonuçlanan Engelli Çocuğa
Yönelik Fiziksel Istismar Olgusu. Adli Tıp Bülteni, 2014;19(3):193-197.

j) Polat B, Yıldırım V, Toros F. Matrisit Ve Suisidal Düşünceleri Olan Ergen: Olgu
Sunumu. 2015;20(2):175-177

k) Yıldırım V, Güneş S, Sungur MA, Toros F. Psychiatric Assessment of Child Offenders In
Mersin: A Preliminary Study. Turk J Chıld Adolesc Ment Health . 2016; 23(2): 101-110

l) Güler G, Yıldırım V, Kütük MÖ, Toros F. Forensic Psychiatric Evaluation and
Communication with the Child. Adli Tıp Bülteni, 2016; 21(2): 98-106. doi:
10.17986/blm.2016220395

m) Uzun Ö , Yıldırım V , Uzun E . Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde
Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve
Algılanan Sosyal Destek İlişkisi . Turkish Journal of Family Medicine and Primary
Care(2016), 10 (3) , 0-0 . DOI: 10.21763/tjfmpc.16425n)

o) Battal F, Yıldırım V. Acil Servise Başvuran Ergenlerin Anksiyetesini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Anxiety Level in Adolescents Presenting to Emergency Department J
Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6:66-71 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.14633

p) Yıldırım V, Güneş S, Kütük Ö , Toros F. Ekinci Ö "İntihar Edemessin Ki" Bir Olgu Sunumu.FNG Bilim
Tıp Dergisi2016(1):46-48

q) Veli Yildirim, Fatih Battal. Emotional characteristics of mothers of children admitted with
anorexia complaint. Ann Clin Anal Med 2022; DOI: 10.4328/ ACAM.20500r)
2.Yurt dışı; SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

a) Yolga Tahiroğlu A, Çelik G, Fettahoğlu Ç, Yıldırım V, Toros F, Avcı A, Özatalay E,
Uzel M. Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ve Olmayan Ergenlerde Problemli İnternet
Kullanımı(Problematic Internet Use In The Psychiatric Sample Compared Community
Sample) Nöropsikiyatri Aşlivi 2010; 47: 241-6

b) G Çelik, V Yıldırım, Ö Metin, A Tahiroğlu, F Toros, A Avcı, A Öngel, İ Karayazı
Özkıyım Girişimi Olan Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar, Benlik Ve Aile Işlevselliği
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011;12(4):280-286

c) Ozge A , Oksüz N , Ayta S , Uluduz D , Yıldırım V , Toros F , Taşdelen B . Atopic Disorders
Are More Common In Childhood Migraine And Correlated Headache Phenotype. Pediatr
Int. 2014;56(6):868-72.

d) Gurbuz F, Gurbuz BB, Celik GG, Yıldırım V, Ucakturk SA, Seydaoglu G, Et Al. Effects
Of Methylphenidate On Appetite And Growth In Children Diagnosed With Attention
Deficit And Hyperactivity Disorder. J Pediatr 2016; 1;29(1):85-92

e) Guler G, Yıldırım V, Kutuk MO, Toros F. Dystonia In An Adolescent On Risperidone
Following The Discontinuation Of Methylphenidate: A Case Report. Clin
Psychopharmacol Neurosci 2015 2015 Apr 30;13(1):115-7.

f) Güneş S , Ekinci Ö , Direk MÇ , Yıldırım V , Okuyaz Ç , Toros F .Risperidone Induced Pisa
Syndrome In A Male Adolescent. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016,29;14(1):104-6.

g) Sevindik MS, Demirci S, Göksan B, Özge A, Savrun FK, Onur H, Yıldırım V, Simsek I,
Ozhan H, Uludüz D.Accompanying migrainous features in pediatric migraine patients
with restless legs syndrome. Neurol Sci. 2017 Jul 1. doi: 10.1007/s10072-017-3045-z.

h) Yıldırım V, Direk MÇ, Güneş S, Okuyaz Ç, Toros F.Neuroleptic Malignant Syndrome
Associated with Valproate in an Adolescent. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017 Feb
28;15(1):76-78. doi: 10.9758/cpn.2017.15.1.76.

i) Direk MÇ, Yıldırım V, Güneş S, Bozlu G, Okuyaz Ç. Serotonin Syndrome after
Clomipramine Overdose in a Child. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016 Nov
30;14(4):388-390. doi: 10.9758/cpn.2016.14.4.388.

j) Şimşek Ş, Yıldırım V, Çim A, Kaya S. Serum IL-4 and IL-10 Levels Correlate with the
Symptoms of the Drug-Naive Adolescents with First Episode, Early Onset Schizophrenia.
J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016 Oct;26(8):721-726. Epub 2016 Jul 6.

k) Guler G, Kutuk MO, Yildirim V, Celik GG, Toros F, Milcan A. Tibia stress fracture
secondary to obsessive compulsive disorder. Int J Psychiatry Med. 2016 Apr;51(3):258-
61. doi: 10.1177/0091217416651398.

l) Kutuk MO, Tufan AE, Guler G, Yildirim V, Toros F. Persistent hiccups due to
aripiprazole in an adolescent with obsessive compulsive disorder responding to dose
reduction and rechallenge. Oxf Med Case Reports. 2016 Apr 20;2016(4):66-7. doi:
10.1093/omcr/omw017. eCollection 2016 Apr. PMID: 27099770
m) İsmi O ,  Yildirim V ,  Vayisoglu Y ,  Togrul A ,  Toros F ,  Unal M . The Effect of
Methylphenidate on the Hearing of Children with Attention Deficit Hyperactivity
Disorder. Int Arch Otorhinolaryngol.  2018 Jul;22(3):220-224. doi: 10.1055/s-0037-
1605367. Epub 2017 Aug 7.

n) Karacetin G ,  Arman AR ,  Fis NP ,  Demirci E ,  Ozmen S ,  Hesapcioglu ST ,  Oztop D ,  Tufan
AE ,  Tural U ,  Aktepe E ,  Aksu H ,  Ardic UA ,  Basgul S ,  Bilac O ,  Coskun M ,  Celik
GG ,  Demirkaya SK ,  Dursun OB ,  Durukan I ,  Fidan T ,  Gencoglan S ,  Gokcen C ,  Gokten
ES ,  Gorker I ,  Gormez V ,  Gundogdu OY ,  Gurkan CK ,  Herguner S ,  Kandemir H ,  Kilic
BG ,  Kilincaslan A ,  Mutluer T ,  Nasiroglu S ,  Ozcan OO ,  Ozturk M ,  Sapmaz SY ,  Suren
S ,  Sahin N ,  Tahiroglu AY ,  Toros F ,  Unal F ,  Vural P ,  Yazici IP ,  Yazici KU ,  Yildirim
V ,  Yulaf Y ,  Yuce M ,  Yuksel T ,  Akdemir D ,  Altun H ,  Ayik B ,  Bilgic A ,  Bozkurt
OH ,  Cakir ED ,  Ceri V ,  Demir NU ,  Dinc G ,  Irmak MY ,  Karaman D ,  Kinik MF ,  Mazlum
B ,  Memik NC ,  Ozdemir DF ,  Sinir H ,  Tasdelen BI ,  Taskin B ,  Ugur C ,  Uran P ,  Uysal
T ,  Uneri OS ,  Yilmaz S ,  Yilmaz SS ,  Acikel B ,  Aktas H ,  Alaca R ,  Alic BG ,  Almbaidheen
M ,   Ari FP ,  Aslan C ,  Atabay E ,  Ay MG ,  Aydemir H ,  Ayranci G ,  Babadagi Z ,  Bayar
H ,  Bayhan PC ,  Bayram O ,  Bektas ND ,  Berberoglu KK ,  Bostan R ,  Cakan Y ,  Canli
MA ,  Cansiz MA ,  Ceylan C ,  Coskun N ,  Coskun S ,  Demir I ,  Demir N ,  Demirdogen
EY ,  Dogan B ,  Donmez YE ,  Donder F ,  Efe A ,  Eray S ,  Erbilgin S ,  Erden S ,  Ersoy
EG ,  Eseroglu T ,  Firat SK ,  Gok EE ,  Goksoy SC ,  Guler G ,  Gules Z ,  Gunay G 114 ,  Gunes
S 115 ,  Gunes A 116 ,  Guven G 117 ,  Horozcu H 118 ,  Irmak A 119 ,  Isik U 120 ,  Kahraman O 121 ,  Kalayci
BM 122 ,  Karaaslan U 123 ,  Karadag M 124 ,  Kilic HT 125 ,  Kilicaslan F 126 ,  Kinay D 127 ,  Koc
EB 128 ,  Kocael O 129 ,  Mutlu RK 130 ,  San Z 131 ,  Nalbant K 132 ,  Okumus N 133 ,  Ozbek F 134 ,  Ozdemir
FA 135 ,  Ozdemir H 136 ,  Ozgur BG 137 ,  Ozkan S 138 ,  Ozyurt EY 139 ,  Polat B 140 ,  Polat H 141 ,  Sekmen
E 142 ,  Sertcelik M 143 ,  Sevgen FH 144 ,  Sevince O 145 ,  Shamkhalova U 146 ,  Suleyman F 147 ,  Simsek
NE 148 ,  Tanir Y 149 ,  Tekden M 150 ,  Temtek S 151 ,  Topal M 152 ,  Topal Z 153 ,  Turk T 154 ,  Ucar
HN 155 ,  Ucar F 156 ,  Uygun D 157 ,  Uzun N 158 ,  Vatansever Z 159 ,  Yazgili NG 160 ,  Yildiz
DM 161 ,  Yildiz N 162 ,  Ercan ES 163 . Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey:
An epidemiological study. J Affect Disord.  2018 May 30;238:513-521. doi:
10.1016/j.jad.2018.05.014.

o) Güneş S ,  Ekinci Ö ,  Teke H ,  Yıldırım V . Risperidone Related Raynaud's Phenomenon:
An Adolescent Case. Clin Psychopharmacol Neurosci.  2018 Feb 28;16(1):118-121. doi:
10.9758/cpn.2018.16.1.118

p) Ercan ES, Polanczyk G, Akyol Ardıc U, Yuce D, Karacetın G, Tufan AE, Tural U, Aksu
H, Aktepe E, Rodopman Arman A, Başgül S, Bılac O, Coşkun M, Celık GG, Karakoc
Demırkaya S, Dursun BO, Durukan İ, Fidan T, Perdahlı Fiş N, Gençoğlan S, Gökçen C,
Görker I, Görmez V, Gündoğdu ÖY, Gürkan CK, Hergüner S, Tural Hesapçıoğlu S,
Kandemir H, Kılıç BG, Kılınçaslan A, Mutluer T, Nasiroğlu S, Özel Özcan Ö, Öztürk M,
Öztop D, Yalın Sapmaz S, Süren S, Şahin N, Yolga Tahıroglu A, Toros F, Ünal F, Vural
P, Perçinel Yazıcı İ, Yazıcı KU, Yıldırım V, Yulaf Y, Yüce M, Yüksel T, Akdemir D,
Altun H, Ayık B, Bilgic A, Hekim Bozkurt Ö, Demirbaş Çakır E, Çeri V, Üçok Demir N,
Dinç G, Irmak MY, Karaman D, Kınık MF, Mazlum B, Memik NÇ, Foto Özdemir D,
Sınır H, Ince Taşdelen B, Taşkın B, Uğur Ç, Uran P, Uysal T, Üneri Ö, Yilmaz S, Seval
Yılmaz S, Açıkel B, Aktaş H, Alaca R, Alıç BG, Almaidan M, Arı FP, Aslan C, Atabay
E, Ay MG, Aydemir H, Ayrancı G, Babadagı Z, Bayar H, Çon Bayhan P, Bayram Ö,
Dikmeer Bektaş N, Berberoğlu KK, Bostan R, Arıcı Canlı M, Cansız MA, Ceylan C,
Coşkun N, Coşkun S, Çakan Y, Demir İ, Demir N, Yıldırım Demirdöğen E, Doğan B,
Dönmez YE, Dönder F, Efe A, Eray Ş, Erbilgin S, Erden S, Ersoy EG, Eseroğlu T, Kına
Fırat S, Eynallı Gök E, Güler G, Güles Z, Güneş S, Güneş A, Günay G, Gürbüz Özgür B,
Güven G, Çelik Göksoy Ş, Horozcu H, Irmak A, Işık Ü, Kahraman Ö, Kalaycı BM,
Karaaslan U, Karadağ M, Kılıc HT, Kılıçaslan F, Kınay D, Kocael Ö, Bulanık Koç E,
Kadir Mutlu R, Lushi-Şan Z, Nalbant K, Okumus N, Özbek F, Akkuş Özdemir F,
Özdemir H, Özkan S, Yıldırım Özyurt E, Polat B, Polat H, Sekmen E, Sertçelik M,
Sevgen FH, Sevince O, Süleyman F, Shamkhalova Ü, Eren Şimşek N, Tanır Y, Tekden
M, Temtek S, Topal M, Topal Z, Türk T, Uçar HN, Uçar F, Uygun D, Uzun N,
Vatansever Z, Yazgılı NG, Miniksar Yıldız D, Yıldız N. The prevalence of childhood
psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-
T). Nord J Psychiatry. 2019 Feb;73(2):132-140. doi: 10.1080/08039488.2019.1574892.
Epub 2019 Apr 9.PMID: 30964388 Clinical Trial.


E- BİLDİRİLER

1.Yurt içi;
  
a) Kutuk MO, Gogus M, Metin O, Yildirim V, Toros F. Poster İntihar Girişimi Olan
Olguların Değerlendirilmesi Presentation, 6. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-8eyl 2007
b) Yıldırım V. Toros F. Okuyaz Ç Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda EEG
bulguları. 10. Ulusal Çocuk Nörolosi kongresi 28 Mayıs-31 Mayıs 2008 - TRABZON /
TÜRKİYE.

c) Çelik G, Yıldırım V, Metin Ö, Tahiroğlu A, Toros F, Avcı A, Öngel A, Karayazı İ.
Özkıyım Girişimi Olan Ergenlerde Benlik İmgesi Ve Aile Etkeni Poster Sunumu, 19.
Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi

d) Sanberk S, Kütük Ö, Söğüt F, Metin Ö, Yıldırım V, Toros F. ²Cinsel İstismarı Yapan
Bakıcı, Ergenlik Çağında Cinsel İstismara Uğramışsa ; Asıl Kurban Kim, Asıl Suçlu
Kim?: Bir Olgu Sunumu ² Poster Sunumu, 14. Ergen Günleri 2009

e) Saylam B, Yıldırım V, Erkan Erdem, Toros F, Erdem E. Dikkat Eksikliği Ve
Hiperaktivite Bozukluğu Olan Enüretik Çocuklarda Ürolojik Değerlendirme Ve
Sonuçları. 10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi. 1.Çocuk Nefroürolojisi
Güncelleme Kursu(Çocuklarda Işeme Bozuklukları) 10-12 Aralık 2009 Ankara

f) Güler G, Yıldırım V, Metin A, Ekinci Ö, Toros F. Kendi Annesine Karşı Ensest Girişimi
Olan Ergen Olgu” 10. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 Ankara

g) Metin A, Gamsız Bilgin N, Yıldırım V, Bakımevinde Ölümle Sonuçlanan Engelli
Çocuğa Yönelik Fiziksel İstismar Olgusu” 10. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım
2013 Ankara

h) Camkurt MA, Acar S, Gunes S, Yıldırım V, Gorur A, Tamer L, Yılmaz MF.
Relationship Of Plasma Microrna Nicotineuse And Disease Status Of Majör Depression.
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2013;23(Ek1):S82-83. Uluslararası Psikofarmakoloji
Kongresi & Uluslararası Çocuk Ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 30 Ekim - 3
Kasım 2013. Antalya,

i) Güler G, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F. Atipik Otizm Tanılı 5 Yaşında Olguda
Risperidon Kullanımı İle Yüksek Ateş. 23. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve
Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013 Edirne

j) Yıldırım V, Çelik AO, Ünver O Ekinci Ö, Toros F. Trafik Kazası Sonrası Yoğun İntihar
Düşünceleri Ve Uygunsuz Cinsel Davranışları Olan Olgu Sunumu. 23. Ulusal Çocuk Ve
Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013 Edirne

k) Günes S, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F. Risperidon Kullanımı Sonrası Çıkan
Somnanbulizm:Bir Olgu Sunumu . 23. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve
Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013 Edirne

l) Günes S, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F. 14 Yaşında Otizm Tanısı: Çocuk Psikiyatrisine
Ulaşım Zorluğuna İlişkin Bir Olgu Örneği. 23. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve
Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013 Edirne

m) Kıllı Y, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F. Anemi Tedavisi İle Düzelelen Obsesif
Kompulsif Bozukluk Ve Trikotillomani: 23. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve
Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013 Edirne

n) Güler G, Yıldırım V, , Ekinci Ö, Toros F. Konjenital Bilateralgörme Kaybı Olan İnfant
Olgu Sunumu. Konya Otizm Günleri. 28-30 Kasım 2013. Sf99-100

o) Güneş S, Yıldırım V, , Ekinci Ö, Toros F. Angelman Sendromu Ve Otizm
Birlikteliği:Bir Olgu Sunumu. Konya Otizm Günleri. 28-30 Kasım 2013. Sf92-93

p) Gözpınar N, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Risperidona Bağlı Ürtiker; Olgu Sunumu.
Konya Otizm Günleri. 28-30 Kasım 2013.Sf90-91

q) Bostan R, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Cinsel İstismara Uğrayan Okul Öncesi
Çocukların Ve İstismarcıların Özellikleri. Konya Otizm Günleri. 28-30 Kasım 2013.
Sf95

r) Bostan R, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Serebral Arteriovenöz Malformasyon Ve
Dikkat Eksiliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği: Olgu Sunumu. Konya Otizm
Günleri. 28-30 Kasım 2013. Sf93-94

s) Polat B, Gozpinari N, Sevim MS, Yildirim V, Ekinci O, Toros F. An Adolescent
Suffering From Kleine-Levin Syndrome Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Bulletin Of
Clinical Psychopharmacology. 2014;24(Ek 1):S329-S30

t) Guler G, Yildirim V, Ekinci O, Toros F. Co-Existence Of Attention Deficit
Hyperactivity Disorder And Rathke Cleft Cyst: A Case Report. Klinik Psikofarmakoloji
Bulteni - Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S290

u) Güneş S, Kıllı Y, Güler G, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Metilfenidat Tedavisiyle
Düzelen Somnambulizm Olgusu. 24. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Kongresi, 9-12 Nisan 2014. Konya Sf110-111

v) Kıllı Y, Güneş S, Yıldırım S, Ekinci Ö, Toros F. Selektif Mutizmi Olan Çocuklar
24.Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 9 – 12 Nisan 2014 /
KONYA. Sf71

w) Bostan R, Polat B, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Başına Televizyon Düşüren Çocukta
Diabetes Insipidus, DEHB Ve İhmal: Bir Olgu Sunumu. 24.Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh
Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 9 – 12 Nisan 2014 / KONYA.Sf76-77

x) Gözpınar N, Ekinci Ö, Yıldırım V, Polat B, Toros F. Geç Başlayan Otistik Regresyonda
Tanısal Zorluklar: Bir Olgu Örneği. 24 Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve
Hastalıkları Kongresi, 9 – 12 Nisan 2014 / KONYA. Sf100-101

y) Polat B, Güler G, Yıldırım V, Toros F. Homisidal Davranışı Olan Ço
cuk: Olgu Sunumu 25. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi;1-
4Nisan 2015 İstanbul Sf85-86

z) Gunes S, Çobanoğulları Direk M, Yıldırım V, Okuyaz C, Toros F. Suisid Girişimi
Sonrası Serotonin Sendromu Olgusu. 25. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve
Hastalıkları Kongresi; 1-4 Nisan 2015 İstanbul Sf107

aa) Gülen G, Yıldırım V, Teke H, Toros F. Kardeş Sayısının Çocukluk Çağı Mastürbasyon
Davranışına Etkisi Nedir? 25. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Kongresi; 1-4 Nisan 2015 İstanbul Sf143-144

bb) Toros F, Karakoc S, Kutuk MO, Mutluer T, Yildirim V. Çocuk ve Ergenlerde Başağrısı ve
Ruhsal Bozuklukların Birlikteliğinin Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: İzmir; 13/04/2016 - 16/04/2016
cc) Teke H, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö Toros F. Anoreksiya nervosa olgusunun
fluoksetin ile kısa sürede tedavisi. s201. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi: İzmir; 13/04/2016 - 16/04/2016
dd) Teke H, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat
eksikliği birlikteliğinin sertralin ile tedavsi.s161. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Kongresi: İzmir; 13/04/2016 - 16/04/2016
ee) Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö Toros F. Pika sendromu ve Major depresyon
birlikteliği:Bir ergen olgu.s159, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi: İzmir; 13/04/2016 - 16/04/2016
ff) Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö Toros F. Enürezis nedeniyle çocuk psikiyatri
kliniğine başvuran diabetes insipidus olgusu.s 160, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Kongresi: İzmir; 13/04/2016 - 16/04/2016

gg) Polat B., Yıldırım V., Güler G., Toros F., DEHB Tanısı Alan Çocuklarda Kısa Ve Uzun
Etkili Metilfenidat Tedavisinin Etkinliği Ve Yan Etki Düzeyleri Üzerine; Ön Çalışma.
25. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi; 1-4 Nisan 2015
İstanbulsf33 Sözel Bildiri .


2.Yurt dışı;

a) Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Veli Yıldırım, Çiğil Fettahoğlu, Gonca Gül Çelik, Serhat
Nasıroğlu, Fevziye Toros, Esin Özatalay, Ayşe Avcı Problematic internet use in
apsychiatric sample including adolescents Poster Prezentation 18. World Congress Of
The International Association For Child and Adolescent Psychiatry and Allied
Professions (IACAPAP)

b) Yıldırım V, Güneş S, Kıllı Y, Toros F, Ekinci Ö. The Emergence Of Psychotic
Symptoms Associated With Long Term Methylphnidate Use. Poster Prezentation.
18thnational Symposium Of Adolescent Mental Health21-24 Nov2013. Regional
Conference Of The İnternational Society Foradolescent Psychiatry And Psychology
(ISAPP) Ankara Page80

c) Yıldırım V, Bostan R, Toros F, Ekinci Ö. Akathisia And Panic symptoms Associated
With High Dose Metoclopiramide Use. Poster Prezentation. 18th National Symposium
Ofadolescent Mental Health21-24 Nov 2013. Regionalconference Of The İnternational
Society For Adolescentpsychiatry And Psychology (ISAPP) Ankara Page79

d) Yıldırım V, Ekinci Ö, Kıllı Y, Çelenk N, Metin Ö, Öztürk Ö,Avcil S, Bayazit H, Esin Sİ,
Sanberk S, Bostan R, Toros F.Opinionsof General Physicians And Specialist On
methyphenidate Use İn Children. Oral Prezentation. 18thnational Symposium Of
Adolescent Mental Health21-24 Nov2013. Regional Conference Of The İnternational
Society Foradolescent Psychiatry And Psychology (ISAPP) Ankara Page57-8

e) Yıldırım V, Oksuz N, Ayta S, Güler G, Toros F, Taşdelen B,Ozge A. Sleep Disorder Of
Childhood Migrine And Episodic TTH. İnernational Headaches Congres, Boston 2013

f) Polat B, Yildirim V, Toros F. Vitamin B12 Levels Andsocioeconomic Status İn Adhd
Patients. Bulletin Of Clinicalpsychopharmacology, Vol: 25, Supplement: 1, 2015
Page85-86 Turkish Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And
Adolescent Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

g) Bostan R, Polat B, Yildirim V, Toros F. Mean Platelet volume İn Children With Autism
Spectrum Disorder:Preliminary Study. Bulletin Of Clinical
Psychopharmacology2015;25(Suppl. 1):S102-S3 Antalya Turkish Association For
Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On Psychopharmacology And
The 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology (7th
Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

h) Teke H, Yildirim V, Polat B, Toros F. The Most Common Mental Disorders Among
Children Of Divorced Parents. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl.
1):S121 Turkish Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International
Congress On Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And
Adolescent Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

i) Yidirim V, Killi Y, Gunes S, Bostan R, Toros F. Should immediate Release
Methylphenidate The Treatment Of Choice For İnitiation Of ADHD Treatment? Bulletin
Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S160 Turkish Association For
Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On Psychopharmacology And
The 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology (7th
Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

j) Hafo Kiraz A, Yildirim V, Killi Y, Toros F. Simultaneous Three Syndrome İn A Case.
Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S25 Turkish Association
For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On Psychopharmacology
And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology
(7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

k) Cicek S, Bostan R, Yildirim V, Toros F. Topiramate-İnduced Stuttering: A Case Report.
Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S372 Turkish Association
For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On Psychopharmacology
And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology
(7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

l) Guler G, Yildirim V, Toros F. Posttraumatic Stress Disorder after An İnternet Game: A
Case Report. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S417 Turkish
Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On
Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent
Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

m) Yildirim V, Gulen G, Toros F. Foot Fetishism İn A Three years-Old Child: A Case
Report. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S433 Turkish
Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On
Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent
Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

n) Gunes S, Yildirim V, Ekinci O, Toros F. Sleepwalking After Paternal İncest: A Forensic
Case. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S469-S70 Turkish
Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On
Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent
Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

o) Gunes S, Yildirim V, Cobanogulları Direk M, Toros F, Okuyaz C, Kuyucu N.
Neuroleptic Malignant Syndromeassociated With Valproate Treatment İn An Adolescent
Withbipolar Disorder. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology2015;25(Suppl. 1):S479
Turkish Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On
Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent
Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

p) Guler G, Polat B, Yıldırım V, Toros F. Steroid Associated Obsessive Compulsive
Disorder. Bulletin Of Clinicalpsychopharmacology 2015;25(Suppl) Turkish Association
For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On Psychopharmacology
And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology
(7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey

q) Guler G, Kutuk MÖ, Yıldırım V, Toros F. Fracture Secondery To Compulsion: A Case
Report. Bulletin Of Clinicalpsychopharmacology 2015;25(Suppl) p252Turkish
Association For Psychopharmacology (Tap)'S 7th International Congress On
Psychopharmacology And The 3rd International Symposium On Child And Adolescent
Psychopharmacology (7th Icp-3rd Iscap), 15-19 April 2015, Antalya, Turkey
r) Polat B., Yıldırım V. Attachment in adolescent behaviour of suicide. Bulletin Of Clinical
psychopharmacology, Vol: 26, Supplement: 1, 2016 ppS1-S499 oral presentation. . 8th
International Congress on Psychopharmacology and 4th International Symposium on Child
and Adolescent Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016

s) Yıldırım V, Kütük Ö, Ekinci Ö, Toros F. Suicide attempts presented to the Mersin
university Child and Adolescent Psychiatry Departmant within last ten years. Bulletin Of
Clinical psychopharmacology, Vol: 26, Supplement: 1, 2016 ppS85 oral presentation. .
8th International Congress on Psychopharmacology and 4th International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016

t) Dağ P, Yıldırım V, Ekinci Ö. Night Terror:predisposing factors and comorbidity
Bulletin Of Clinical psychopharmacology, Vol: 26, Supplement: 1, 2016 ppS169 oral
presentation. . 8th International Congress on Psychopharmacology and 4th International
Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016

u) Yıldırım V, Kütük Ö, Ekinci Ö, Toros F.Comorbid psychiatric disorders in migraine and
tension type headache subtypes. Bulletin Of Clinical psychopharmacology, Vol: 26,
Supplement: 1, 2016 ppS151 oral presentation. . 8th International Congress on

Psychopharmacology and 4th International Symposium on Child and Adolescent
Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016

v) Teke H. Yıldırım V, Güneş S, Ekinci Ö, Toros F.The demografic and clinical
characterics of sexually abused boys. Bulletin Of Clinical psychopharmacology, Vol: 26,
Supplement: 1, 2016 ppS167 oral presentation. . 8th International Congress on
Psychopharmacology and 4th International Symposium on Child and Adolescent
Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016

w) Kütük Ö, Toros F, Tufan AE,Erden S, Söğüt F, Gülen G, Yıldırım V, Sanberk
S.,.Sociodemografic and cinical characteristics of children and adolescents with
obsessive compulsive disorders adata from university hospital in Turkey. Bulletin Of
Clinical psychopharmacology, Vol: 26, Supplement: 1, 2016 ppS153 oral presentation .
8th International Congress on Psychopharmacology and 4th International Symposium on
Child and Adolescent Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016

x) Güneş S, , Teke H, Yıldırım V Ekinci Ö. Risperidon related raynaud’s phenomenon
Bulletin Of Clinical psychopharmacology, Vol: 26, Supplement: 1, 2016 ppS387. 8th
International Congress on Psychopharmacology and 4th International Symposium on Child
and Adolescent Psychopharmacology: ; 20/04/2016 - 24/04/2016


Kitaplar:
It gives a great pleasure in writing to inform you that our book "Headache in Children and
adolescents: Case-based approach"Chapter 33: A Child with Headache and Depression (Veli
Yıldırım, M. Özlem Kütük, Aynur Özge*): has been given a "High Commendation" award by
the British Medical Association's Medical Books Award 2017 in the Neurology category.
Springer-Verlag London Ltd. Registered Office: The Campus,  4 Crinan Street, London N1
9XW , UK/ Registered in England No. 1738860 / VAT Registration No. GB 823826326
https://www.bma.org.uk/library/medical-book-awards/winners Veli Yıldırım, M. Özlem

Kütük & Aynur Özge Headache in Children and Adolescents  pp 179–185 Cite as Headache in
Children and Adolescents   Chapter A Child with Headache and Depression
Tez Danışmanlığı:
“ İntihar düşünce ve girişimi olan ergenlerde bağlanma ” Tez yazarı: B Polat, tez
Danışmanı:Veli Yıldırım - 2016


E- ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI
1.Türk Tabipler Birliği, Mersin Tabip Odası.
2.Çocuk ve Gençlik Hastalıkları Derneği


F- DİĞER FAALİYETLER(Kongre, Panel diğer yerlerdeki seminerleri)
a. DEHB nedir? DEHB yaklaşım, Anne Baba Eğitimi Ve Temel Çocuk Yetiştirme
İlkeleri 06.10.2012 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Personeli Hasta
yakınlarına yönelik seminerler
b. Olumlu ilişki, savunma düzenekleri10.11.12 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
c. DEHB’li çocuk ile olumlu ilişki kurmak 08.12.2011 Mersin Kadın Doğum ve
Çocuk Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
d. Ergenlik döneminde gençlerin düşünleri 26.1.12 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
e. Ergenlik döneminde gençle iletişim 23.2.12 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
f. Ergenlik döneminde gençlerin yaşadığı ruhsal sıkıntılar 22.3.12 Mersin Kadın
Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
g. Engelli Çocuklarda Kaygı ve Depresyon 11.5.2012 5.Engelliler Şöleni, Mersin
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu
h. Davranış bozukluğu nedir? Nedenleri nelerdir?27.7.12 Mersin Kadın Doğum ve
Çocuk Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
i. Davranış bozukluklarına yaklaşım 23.8.2012 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesi Personeli Hasta yakınlarına yönelik seminerler
j. Akran Zorbalığı 13.11.2015 Malatya 20.Ergen Günleri(Panel Tartışmacısı)
k. Özgül Öğrenme Güçlüğünde Tanı ve Ayırıcı Tanı Disleksi Öğrenme Güçlüğü
Derneği Mersin Temsilciliği ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Paneli 6.5.2016 Mersin
l. Ergenlik Döneminde Fiziksel Değişiklikler Nelerdir? Semineri Sayı198.02.03/50
tarih 23.05.2016
m. “Sosyal Fobi ve Oksitosin ilişkisi” 23 Nisan 2016 8.Uluslararası psikofarmakoloji
kongresi Antalya
n. Hekimlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hakkındaki Bilgileri
Üzerine 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi 4 Nisan
2015 Bostancı-İstanbul
o. Otizm Yerel Eylem Planı; 20-12 Ocak 2016 Hatay
p. Madde Bağımlılığı ve yarattığı Tahribatlar 19Aralık 2013Toros Üniversitesi
Mersin
q. Madde Bağımlılığını önleme; Aliye Pozcu ilköğretim okulu 20.11.2014 Mersin
r. Çocuklarda Fiziksel ve cinsel istismar; Mersin Sevgi evleri ve Kız yetiştirme
Yurdu Genel Müdürlüğü 14.02.2014
s. Yanlış Düşünce inanışları bulma ve baş etme grup terapileri;06.03.2015,
13.03.202015, 20.03.2015, 24.04.2015Çocuk Evleri Kordinasyon Merkezi Mersin
t. Davranış Bozukluklarına Yaklaşım 24 Kasım İlköğretim Okulu Mersin
19.06.2015
u. Çocuklarda migren başağrısı ve obsesif kompulsif bozukluk; 26. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 14 Nisan 2015 İzmir
v. Social anxiety disorder and oxytocine. Bullletn of cilinical psychopharmocology
2016;26(Suppl.1):S72 (8.ci uluslararası psikofarmakoloji kongresi)
w. Çocuk ve ergenlerd başağrısı ve ruhsal bozuklukların birlikteliğinin
değerlendirilmesi:Obsesif kompılsif bozukluk ve başağrısı Veli Yıldırım. s223-24.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: İzmir; 13/04/2016 -
16/04/2016

Okullar / Eğitimler
 • İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - tıp, 1998 - 2005
 • Behçet UZ Çocuk ve Kadın Doğum 2005-2006
 • Mersin Tıp Fakültesi- tıp 2006-2011
Bilinen Diller
 • İngilizce
İlgi alanları
 • Gelişim Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Diskalkuli
 • Şizofreni
 • Anne - Baba Ayrılığı
 • Tikler
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Sinir Hastalığı
 • Psikolojik Bozukluk
 • Panik Bozukluğu
 • Asperger Sendromu
 • Bipolar Bozukluk
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Sınav Kaygısı
 • Okula Uyum Sorunları
 • Sağlam Bebek Takibi (Bebek Psikolojisi)
 • Psikiyatrik Bozukluk
 • Stres
 • Erken Ergenlik Problemi
 • Otizm
 • Disleksi
 • Gelişim Bozuklukları
 • Sinir Hastalığı
 • Bipolar Bozukluk
 • Yas (Matem)
 • Dehb
 • Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
 • Depresyon
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Hiperaktivite
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Kaka Kaçırma
 • Atipik Psikoz
 • Sağlam Bebek Takibi (Bebek Psikolojisi)
 • Dehb
 • Konsantrasyon Bozukluğu
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Uykusuzluk (İnsomnia)
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Dr.Veli Yıldırım Muayenehanesi

BAHÇELİEVLER MAH. 1842 Sk. ABD SİTESİ, A BLOK, NO: 1/1 YENİŞEHİR/MERSİN
33150 Mersin, Mersin
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Randevu
Bilişsel Davranışçı Terapi
Kent EGY Testi
Denver Gelişim Tarama Testi
İlişki Ölçekleri Anketi
Çocuk Kaygı Ölçekleri
Stanford Binet Zeka Testi
Agte- Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Aile Terapisi
Cümle Tamamlama Testi
Aile Çiz Testi
Porteus Labirentleri Testi
Otizm Değerlendirme Ölçeği
Standardize Mini Mental Test
Alexander Pratik Yetenek Testi
Bireysel Terapi
Louisa Duss
Gessell Gelişim Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Peabody Resim (Kelime Eşleştirme Testi)
Wisc-R-Çocuklar İçin Zeka Testi
Otizm Görüntüleme Ve Tanısı
Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi
Çocuk Depresyon Ölçekleri
Çocuk Gelişim Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Dikkat Testleri
Oyun Terapisi

Hasta ve Danışan Görüşleri

Çocuğuma disleksi tanısı konduktan sonra Veli Bey'e gitmeye başladık ve çocuğumda çok ciddi ilerlemeler sağladık.Halada gitmeye devam ediyoruz. Çocuğum da Veli Bey i çok seviyor. Bence bu çok önemli. Çocuğumda çok ciddi ilerlemeler olduğunu düşünüyorum. Veli Bey sadece çocuğum için ben ve eşim için de büyük bir şans oldu. Bizde sayesinde disleksi hakkında çok ciddi bilgi sahibi olduk. Yani Veli Bey sadece çocuğumuzla değil bizimle de çok ilgilendi
Hasta
Hasta
Dr. Veli beyin ilgisi ve bilgisi ile DEHB olan oğlum çok güzel ilerleme kaydetti. Yerinde tespitleri, yönlendirmeleri, önerileri, uyguladığı başarılı tedavi yöntemleri, bizimle ve çocukla olan pozitif iletişimi sayesinde kısa sürede yol aldık. İçimiz rahatladı yolumuz aydınlandı.
Hasta
Hasta
Çok ilgili ve alakalı. Oğlumuz için başlayan terapilerimiz şimdi kızımız ile devam ediyor. (Dikkat eksikliği, sınav kaygısı ve ergenlik çağı sıkıntıları) Hepsini terapi ve tedavisi ile rahatlıkla geçirdik. Herkese gönül rahatlığı ile tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Kendisinden çok memnunuz. Veli Bey'le 3 seans çocuğum için görüşme sağladık. Çok fazla gidemediğimiz için çok yorum yapamıyorum ama zaman gösterecek. Kızımda dikkat eksikliği vardı. Uzun süren bir sürecimiz var zaman alacak. Kendisi ile seanslarımıza devam ediyoruz. Veli Bey çok iyi bir doktor. Kızımda kendisi çok seviyor.
Hasta
Hasta
Veli Bey'le yaklaşık 3 yıldır oğlum için görüşüyoruz. Kendisi çok anlayışlı birisi. Normalde oğlum herkesle görüşmez, konuşmaz ama kendisi ikna edebiliyor. Şu anda bir sıkıntısı olduğunda anne Veli Amcaya gidelim ya da arayabilir miyim diyor. Kendisine ulaştığımızda yanıt veriyor. Biz memnunuz. En çok okulda sıkıntısı vardı. Dikkat eksikliği nedeniyle başvurmuştuk ama gözle görülür azalma var.
Hasta
Hasta
Çok güler yüzlü çok samimi candan insanlar.. Kapı açıldığı andan itibaren sanki sizi dört gözle bekleyen bir akraba aile arkadaş ortamıyla karşılaşıyorsunuz.. Zaten tedirgin ve heyecanlı gidiyorsunuz hasta yakını olarak bu tedirginliği hemen alıyorlar rahatlıyorsun.. Allah razı olsun Dr. Veli hocamdan da çok içten güler yüzlü ve ilgili bir insan.. Çocuğum için gitmiştim Dehb teşhisi koydu.. Oğluma yaklaşımı çok güzeldi ve göstermelik değil hissettiriyor mesafeli değil yanında rahat hissediyorsunuz kendinizi bu çok önemli bence.. Çok mükemmel biri oğlum severek gidiyor.. Nasıl anlatabilirim daha önce gittiğimiz doktorda arada hasta doktor mesafesi vardı çocuğum pek gitmek istememişti.. Ama şimdi " Veli hocaya mı gidicez gidelim anne ben çok seviyorum onu diyor" Oğlum 3.sınıf 9 yaşında ve çok değişiklikler oldu.. Çok detaylı anlatıyor istediği soruyu çekinmeden sorabiliyorsunuz.. Bu gittiğimde de iyice farkettim gözünden de hiçbirşey kaçmıyor.. İyiki varsın Veli hocam..
Hasta
Hasta
Çok çok teşekkür ediyorum Veli Beye ve bütün çalışanlara.Oğlum ergenlik dönemini zor geçiriyordu.İnternetten doktor araştırdım.Veli Bey çıktı karşıma.Çok donanımlı bir doktor.İlgi,alaka,saygı,nezaket,samimiyet.Her şey mükemmel.İyi ki Veli Bey diyorum.
Hasta
Hasta
Merhabalar kızımı götürdüm bir doktor olarak değil aile üyesi gibi sıcak ve samimiydi.Ayrica bıkmadan usanmadan dinleyip her soruma sabırla cevap verdiği içinde minnettarım kendisine.Kizimla ilgili çok doktor gezdim hep gecistirdiler ama Veli bey hemen anladı disleksi ve dikkat eksikliği varmış.Kendisine teşekkür ederim samimiyeti ve ilgisi için...
Hasta
Hasta
Hocam a ilgileri teşekkürler dikkat eksikliği için gelmiştik çocuğumuz kısa sürede gelişim gösterdi
Hasta
Hasta
Otizm'li oğlum vesilesi ile Veli Bey ile tanıştık. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ne zaman dara düşsek imdadımıza yetişti. Gece gündüz oğlumla ilgili bir problem olduğunda mutlaka çözüm odaklı ( tel, SMS vb. )dönüş yaptı.Ben burda ne kadar yazsam az gelir göstermiş olduğu ilgi ve iyiliklerini... Sabrına diyecek yok zaten OTİZM'li oğluma iyi gelen TEK DOKTOR. Başka doktor arayışına girmeye gerek yok . Daha sağlıklı bir hayat için adres ; Doktor Veli Yıldırım
Hasta
Hasta
Ben yaklaşık 3 aydır oğlumu doktor doktor gezdiriyorum ve hiç bir doktor bana bukadar açıklayıcı konuşmadı bulunduğum şehirde gittiğim doktorlardan vazgeçip veli hocamı internetten araştırıp gittim ilk seansimiz ve 1 saatten fazla ilgilendi bizimle hiç bir doktor iletişime giremezken oğlumla veli hocam diyalog kurabildi okadar mütevazı okadar merhametli bir doktor ki gözlerim doldu oğlumun veli hocamla konuşması bile beni okadar mutlu ettiki bir anne olarak anlatamam böyle doktorlara vicdanlı merhametli tercubeli ve bilgili hocalara ihtiyacımız var tedavimiz yeni başladı iyi olacağına inanıyorum Allah sizden razı olsun hocam ve şunu eklemek istiyorum sekreteri okadar ilgili ve samimi karşıladıki biraz nefes aldığımi hissettim iyiki sizin gibi insanlar var bu hayatta çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
3 yaş oğlumun kreşe alışamamasından dolayı Dr Veli Yıldırım'a başvurduk ve çok memnun kaldık. Seanslarımızın faydasını gördük ve olumlu sonuç aldık. Güler yüzü, ilgisi, bilgisi ile çok memnun kalıyoruz. Dr Veli Yıldırım'ı herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Doktor beye internetten ulaştım. Oğlumda var olduğunu düşündüğümüz hiperaktivite şüphesiyle doktor beyle temasa geçtik. Doktor bey tedavi sürecinde hem oğlumla hem de bizimle çok ilgilendi. Oğlumla güzel bir diyalog ve güven sağlamak adına onun seviyesine inebilir sempatik bir yapısı olması bizi de memnun etti. Ayrıca ebeveynler olarak bize de anlayabileceğimiz şekilde bize tespitlerini ve tedavi sürecinde yapılacakları açıkça anlattı. Ayrıca aklımıza takılan bütün soruları yine anlatabileceğim şekilde açıkça anlattı. Bu anlamda doktor beyden çok memnun kaldık. Yani ilgi ve alaka açısından biz memnun kaldık. Çevreme tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Veli Bey'e internetten ulaştım. Kızımın depresyon ve anksiyetesinden dolayı kendisine başvurdum. Sonucu gayet iyi bir şekilde aldık. Güvenilir ve ilgili bir doktor. Kendisini çevreme tavsiye ediyorum
Hasta
Hasta
Veli bey çok zorda kaldığımız bır zamanda bize hızır gıbı yetişti.. oğlum mersinde baska bır doktorda tedavı göruyordu fakat oğlumun atakları oluyordu ve kendı doktorumuz hiç bir sekılde ulasamıyorduk. bır arkadaşımın vesılesıyle veli beyle telefonda görüşmeye başladık ve bır kaç gun içinde oğlumun ilaçlarının etkıleşimlerine bakıp ilaçlarıyla duzenleme yaptı ve cok şukur sonunda emin ellerde olduğumuzu bıze hıssettırdı Normalde turkıyede yasamıyorduk pandemı donemınde mersınde kalmaya karar verdik ve oğlum yaklasık 10 yıldır yurt dısında terapı ve pıskıyatrı yardımı alıyordu en son ocak ayında yurt dışına gittik ve 10 yıldır oğlumla ilgilenen doktorlar veli beyın bıze uyguladığı tedavının ve terapilerine turkıyede (mersınde) veli beyle devam etmemizi istediler yaklasık 1,5 yıldır veli beyleyız gördüğüm en güzel insanlardan biri oğlum ilk görüşmeden itibaren inanılmaz bir güven ve içtenlikle severek tedavılere devam ediyor. İlgisi,davranışı,konuşma şekli,bilgisi ve yaklaşımlarıyla her şeyden önce insanlığından dolayı bize çok şey katarak birlikte yol almaya devam ediyoruz iyi ki karşımıza çıkmış dıyoruz
Hasta
Hasta
Sınav senemde stresle basa çıkmama, süreci yönetmeme ve daha birçok konuda bana yardımcı olan Veli hocama teşekkür ederim
Hasta
Hasta
Sınav sürecinde her iki oğlumun dikkat dağınıklığı konusunda destek aldık. Sayesinde şu an çocuklarımız istedikleri okullarda okumaktadırlar. Teşekkürler Veli hocam.
Hasta
Hasta
Dikkat dağınıklığı gayet hoşgörülü anlayışlı sempatik iyi. Niyetli ilaç kullanmaya korkuyordum şimdi rahatlıkla kullanabiliyorum
Hasta
Hasta
16 yaşında kizimj götürdüm dikkat daganikligi için çok memnun kaldık kızım ilaç içmek istemiyordu dr bey kinudunca kabul etti Allah razı olsun çok iyi bir hekim herkese tavsiye ederim çocuklarınızı dr götürmeyen çekinmeyin
Hasta
Hasta
Gayet samimi, profesyonel bir yaklaşımı ile oldukca güven vericiydi.Üniversite sinav hazirlik aşamasında, ihtiyaci olan herkese ısrarla tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Her iki oğlumda dikkat dağınıklığı mevcut. Ayrıca birisinde Disleksi de var. Veli Bey'in doğru teşhis ve tedavi yaklaşımı sayesinde pandemi koşullarının olumsuz etkilerine rağmen rağmen daha iyiye doğru gidiyoruz. Teşekkürler.
Hasta
Hasta
Cocugumda dikkat eksikliği ogrenme güçlüğü vardi veli beyle iletişim süper çocukların dilinden anliyor oglum içine kapanık ozguvensiz olmasını zamanla asti ve veli beyle konuşmaya başladı sorularına cevap veriyor ve kendisini çok seviyor iyiki varsiniz
Hasta
Hasta
Kızımda Sürekli Tekrarlanan Davranışlar Vardı.Veli Hoca Net ve kararli Bir sekilde tanı koyabildi ve koyduğu tanınin nedenlerini açıkladı.Ayni Zamanda Sadece Çocuğa Yönelik Değil Aile Yapisinida inceleyip ona göre Yorumlamasi Daha Etkili oldu.tecrubeli ve bilgili bir doktor
Hasta
Hasta
Veli Bey le ilk tanışmamız telefonda oldu.Çocuğumla ilgili kaygılarımız vardı.Çok endişeli ve psikolojik olarak çökmüş durumdaydım.Sadece telefon konuşmasında bile bizi o kadar rahatlattı ki neredeyse endişelerimizin çoğunu giderdi.Veli Bey le tanıştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.Bu süreçte bize katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki sizin gibi işinin ehli dr larımız var.Öncelik enerjiyi hissetmek ve güzel enerjisini size aktarabiliyor.
Hasta
Hasta
Boşanma ve ardından annenin kanser olması ve vefatı ile 3 yıl sonra çocukları tekrar yanıma aldım. Yoğun öfke ve psikolojik olduğu düşünülen sürekli fiziksel rahatsızlıkları vardı çocukların. Tedavi süresinde farklı davranış bozuklukları da tesbit edildi. Disiplinli bir şekilde uygulanan tedavi sonuç verdi. Sosyal entegrasyon ve hayata uyum var. Daha önce tavsiye edilen zeka testini de yaptırma imkanı sunuldu. Veli Beye, yardımcı personel Yahya Bey ve diğer çalışanlara teşekkür.
Hasta
Hasta
Veli abiyi küçüklüğümden beri tanıyorum bu yaşıma gelene kadar bana müthiş destek oldu. benim için doktordan da öte abi gibidir. İşini severek yapan, cana yakın, çok ilgili bir doktordur. Üniversiteye hazırlık sürecinde Veli abiden destek aldım, aldığım destekle hayalimdeki bölümü istediğim şehirde kazandım. Allah razı olsun ondan. Alanında uzman hekimdir . Gönül rahatlığıyla, tereddüt etmeden gidebilirsiniz
Hasta
Hasta
Veli beyden deslerinde uzuun zamandır problem yaşayan oğlumla ilgili destek aldık. Oğlum nerdeyse okulu bırakma noktasına gelmişti. Veli bey bu sene birkaç aydır kendisiyle düzenli görüşüyor. Bu sene çok şükür şu ana kadar durumu çook iyi. Hem bizim, hem çocuğumuz için gerçekten çok büyük bir rahatlama oldu. İnş bu şekilde devam eder. Biz kendisinden çok memnun kaldık. Çok iyi takip ediyor. Birebir çok iyi ilgileniyor. Planlama, yol gösterme ve motivasyon konusunda çok iyi. Kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Şimdi 14 yaşında olan oğluma 5 yaşında hiperaktif ve dikkat eksikliği teşhisi kondu. Tavsiye üzerine Veli beye gittik. Şuan çocuğumun durumundan çok memnunum. Veli bey işini severek yapan doğal bir kişiliğe sahiptir. Tedaviyi sadece ilaç ile değil, hastasını tanıyarak, konuşarak ve motivasyonunu yükselterek yapar. Aslında danışanlar onun için ailesinden farksızdır. Böyle doktorlarımız olduğu için çok şanslıyız. Seviyoruz kendisini.
Hasta
Hasta
Veli Bey'den çok memnunuz ve duacıyız kendisine. Danışanı da, ben de çok seviyorum kendisi. Başka bir doktorun tavsiyesi ile gitmiştik, o vesile ile tanıdık kendisini. Daha önce uzun seanslar almamıza rağmen çözüme ulaşamadık ama Veli Bey kısa sürede çok iyi geldi. Bulimia tanısı konulmuştu bunun için destek aldık. Veli hoca çok iyi geldi, tedavimiz sonuç verdi çok şükür. Tedavisi ve ilgisi ile mükemmel bir doktor.
Hasta
Hasta
Bir arkadaşımın önerisi ile gittim kendisine ve çok memnun kaldık, çok sevdik Veli Bey'i. Kızım artık ona abi diye hitap ediyor. Doktor olarak çok tecrübeli zaten, aynı zamanda çok da iyi bir insan. Seanslarımız hala devam ediyor, kızım öncesinde gitmek istememişti ama artık günleri sayıyor seansa gitmek için. Kızımın sürekli aynı şeyleri tekrar etmesi, takıntıları ve bazen kendi kendine konuşmaları vardı. Bu sebeplerle başvurduk ve bipolar tanısı konuldu. Şuan 17 yaşında, ilaç destekli terapi alıyoruz. İlk başta aydan aya gidiyorduk, şu an oldukça iyiyiz 2 ayda bir devam ediyoruz. Yanında hep çok rahat hissediyoruz, her şeyi konuşabiliyor ve paylaşabiliyoruz. Veli Bey hayatımda tanıdığım en iyi doktor. Daha önce gittiğimiz doktorları ve tanıyı kızım reddediyordu hep ama Veli abisine öyle davranmadı. Onunla konuşmanın çok iyi geldiğini söylüyor.
Hasta
Hasta
İşinde gerçekten uzman bir insan Veli Bey, ben her iki çocuğum için de destek alıyorum kendisinden. Oğlumun dikkat problemi vardı seanslarla birlikte oldukça azaldı. Kızımın da özgüven eksikliği vardı, artık kendine daha çok güveniyor ve kendisini daha rahat ifade edebiliyor. İnternetten araştırmalarım sonucunda ulaştım kendisine, 1.5 yıldır gidiyoruz. Çocuklarımla iletişimi mükemmel, kendi çocuğu gibi yaklaşıyor. İlk zamanlar bir kaç kez ben de beraber girdim seanslara, daha sonra birebir seansların daha yararlı olacağını düşündüğüm ve Veli Bey'e güvendiğim için tek tek seanslarına devam ettiler.
Hasta
Hasta
Her gittiğimizde ilgili, alakalı, açıklayıcı ve net oldu. Oldukça detaycı, takibi çok güzel ve oldukça faydasını gördük aldığımız seansların. Artık daha uzun aralıklarla devam ediyoruz sürecimize, eskisi kadar sık gitmiyoruz ilerleme katettiğimiz için. Disleksi tanısı konulmuştu ve hiperaktivite vardı dikkat dağınıklığı ile birlikte. Olumlu yorumlarını okuyarak tercih etmiştim ve çok memnun kaldık kendisinden
Hasta
Hasta
Ben de bir öğretmenim ve özel ders veriyorum. Veli Bey'in çalışma şekli ve ilgisi beni oldukça memnun etti. Her seansımızda 1.5 saat ilgileniyor, bizimle ve çocuğumuzla ayrı ayrı ilgileniyor, gerek duyarsa hem bize, hem çocuğuma test uyguluyor. Veli Bey'in önerisi ile 2 ayda bir rutin kontrollerimize gidiyoruz, yine ihtiyaç duyduğumuzda da ara görüşmelere gidiyoruz. Yapılan görüşmeler sonrasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konulmuştu. İlaç ve terapi destekli bir süreç uyguluyoruz. Görüşmeye gittiğimizde yaklaşık yarım saat birebir çocuğumla ilgileniyor, sonra gerekliyse test yapılıyor ve en son bizimle görüşme sağlıyor. Böyle ilgili bir doktor hiç görmemiştim, çocuğuma olan ilgisi ve iletişimi özellikle hoşuma gidiyor
Hasta
Hasta
Veli Beye hem okuduğum yorumlar hemde oğlumun rehberlik öğretmeninin tavsiyesi üzerine geldik.Dikkat eksikliği hiperaktivite sorunumuz vardı.Keşke daha önce tanısaydık kendisini.Kısacık bir zamanda çok güzel sonuçlar aldık.Çünkü sedece çocuk değil anne babayıda bu konuda çok iyi bilinçlendiriyor.iyiki tanıdık sizi Veli bey.
Hasta
Hasta
O kadar memnun kaldım ki ilgili , dalında profesyonel tek kelime ile mükemmel bir doktor .. 3 yaşındaki oğlumun gelişimi için gittim .. teşhisleri tespitleri mükemmel mutlaka gidin
Hasta
Hasta
Kızlarımı kaygı bozukluğu ve disleksi rahatsızlığı sebebiyle götürdüm.. cana yakın tutumu bizleri çok rahatlattı. Farmakolojik bilgisinden özellikle çok iyi. Hem terapi yöntemlerini kullanışı hem ilaçlar noktasındaki izlediği yoldan çok memnun kaldık.. tüm yardımları için teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Doktorumuz sayesin de kaygi problemini yendik tavsiye edeceğim bir doktor kendisi kendisine cok cok teşekkür ederiz.
Hasta
Hasta
Bir Doktordan Daha Fazlası.Boyle Iyi Insanlar Lütfen Çoğalsın..Guvenilir Olması Sabırla Otizmli Oğlumla ilgilenmesi ve Faydasını Görmemiz. ..Iyiki Tanıdık..
Hasta
Hasta
Kızımın sınav kaygısı vardı.Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Veli beyle tanıştık. Veli bey sagolsun güler yüzü ve tatlı diliyle kızımın endişelerini yenmesine çok yardımcı oldu. En önemlisi aradığımızda ulaşılabilir olması gerçekten çok kıymetliydi. Herşey için çok tesekkur ederiz hocam. İnşallah şimdi kızım hekim olacak. Umid ediyorumki sizin gibi bir doktor olur.
Hasta
Hasta
Oğlum Çağrı Göktürk uykusuz ve agrasiflik sorunu için gittik. Birçok pskiyatrist ve nöroloji doktorlarının çözüm bulamadığı sorunumuzu çözüm buldunuz. İki yıldır sabahlara kadar uyuyamayan uykusuz, huzursuz ve agrasif olan 25 yaşındaki oğlum sizin sayenizde hem sakinlesti hem de uyku düzeni normale döndü. Bizimde ailece huzur ve düzensizliğimiz yerine geldi. Sayın Veli Bey ailem ve kendim adıma teşekkür ederim A.Tuncay göktürk
Hasta
Hasta
Oğlumun dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü sebebi ile başvurduk karşılaması, yaklaşımı ,ilgisi için çok teşekkür ederiz kendisine .Oğlumun tabiri ile onun öğretmeni Veli ağbisi oldu çok sevdi . İnşallah sorunumuzun üstesinden geleceğiz birlikte doktorumuza güvenimiz sonsuz . Mersin’de çocuk psikiyatristi diye kime sorsanız Veli Yıldırım cevabını alıyorsunuz başarılarının devamını dileriz
Hasta
Hasta
"Bambu ağacı" Bu ağacı daha önce de biliyordum, görmüştüm. Benim için sadece bir ağaçtı. Üçüncü çocuğuma hamileyken 2. çocuğumun öğretmeni benimle konuşmak istedi. Gittik. ilk önce çok dikkate almadığımız ama şu anda büyük bir yol kat ettiğimiz yaşamın içine girdik! İlk başlarda tedaviyi yarım bırakmak istedim.Annelik duygusallığı işte.. Çocuğun hareketlerini elinden alınmış gibi hissediyordum.Hareketlerinin kısıtlanması ve iştahsız olmaları beni çok üzüyordu.Eşimin destekleri sayesinde tedavileri devam etti. İlacı verdiğimiz anda her şey bir anda düzelecek sandım.Yine vazgeçme çabalarında bulundum.Eşimin bu yoldaki çok büyük çabası olmasaydı herhalde yarı yolda kalırdık.Sadece tedaviyle kalmayıp kitaplar okuduk, çocuk gelişimiyle ilgili programlar dinledik,doktorların eğitimlerine gittik.Onların önerilerini yerine getirmeye çalıştık çocuklara çok büyük zamanlar ayırdık.Ve en önemlisi de çevremizdeki insanların basit söylemlerini hiçe aldık.Ve her zaman çocuklarımızın yanında olduk.Yaptıkları yanlışlarda bile.(Yanlışlarında bile biz kazandık.) Biz DEHAP'la Emre sayesinde tanıştık.(Tanışmak istermiydik onu da bilmiyorum ama inanılması çok zor günler geçirdik.Ama şu anda okulu bitirmiş diplomayı almış ebeveynler gibiyiz.Tedavi süresinde gittiğimiz eğitimlerde DEHAP'ın bir "gen" rahatsızlığından meydana geldiğini öğrenince testler sonucu büyük oğlumunda DEHAPLI olduğunu öğrendik.Her kardeşten %30 bir pay olan kızımda malesef DEHAP'lı Üniversite her DEHAP'lı çocuğun 3 çocuğa bedel olduğunu söyledi.Bizim 9 çocuğumuz var gibiydi.(bana göre bu rakam 3 te değil 5 olmalı.) Çocuklarımızı eğitmenler ve kitaptan aldığımız bilgiler doğrultusunda büyütmeye çalıştık En zor kısımlardan biride buydu.Çünkü her zaman çevremizden en yakınlarımızdan bile eleştiriler aldık.Bu bizim için gerçekten çok üzücüydü.Onlara göre biz hep yanlıştık. eşimle ben bedenen ve ruhen çok zorlu anlar geçirdik.En yakınlarımıza giderken bile yüz ifadelerini görmek beni çok rahatsız ediyordu.Çocuklarım onları rahatsız ediyordu sonrası bende çocukları.Ağlayarak ne çok eve dönmüşlüğüm vardır.Gitmedim çocuklarımızı parklarda açık alanlarda büyüttük.Ama şu an bizi eleştirenlerin çoğu çocuk konusunda bizden yardım isterken bir sıkılma yaşıyorlar.Ben size çocuklarımın ne yaptığından bahsetmek istemiyorum,neler yaptığımızdan.Zaten eğer bir sitedeyseniz ve yazdıklarımı okuyorsanız çaresiz kalmışsınızdır. Yardım edebilecek bir şeyler istiyorsunuzdur. (Beni aramak isterseniz doktorumuzdan ulaşabilirsiniz).Bu yolları kat ederken inanın biz de çocuklarımızla büyüdük.Sadece çocuklar için değil.Eşimle hayata bakış açımız değişti.İnsanları anlamayı birbirimizi anlamayı dinlemeyi öğrendik.Bir günlük bir yol değil.İnanın çok "KÜÇÜK ŞEYLERİ", başarmayı öğrendik.İşte bambu ağacı, onu yarı yolda bırakıp sulamazsanız büyüdüğünü göremeyeceksiniz.Ama sabırla emekle onu sulamaya devam ederseniz o ağacın nasılda çabucak büyüdüğünü göreceksiniz.Onu sulamaya devam ederseniz en güzel meyveleri sunacaktır sizlere.Dedim ya bir günlük yol değil biz 10 yıldır bu işin içindeyiz.Meyvelerimiz sırayla olgunlaşmaya başladı."DEHAP" bir günlük birden bire bitebilecek rahatsızlık değil.Ama üstüne gidilmezse hayatı boyunca onların önüne çıkacaktır.İşte, aile kurmasından yoldan geçerken dikkatsizliğine... Sadece ders,not olarak düşünmeyin Önemli olan düzgün,dürüst.Özverili çocuklar yetiştirmek. DR. VELİ YILDIRIM beyle karşılaşmak, ona her an dua etmek demekti bizim için.İnsanlığı ve anlayışı,bizi bıkmadan dinlemesi,yardımcı olmaya çalışması bu yolda başarı sağlamamızın inanın ikinci İLACIDIR.Gece-gündüz her telefonumuza mutlaka baktı.Zor bulunabilecek doktorlarımızdan ona teşekkür ediyorum.Eşimin bana karşı anlayışı sayesinde çocuklarımızın yanında olmayı her zaman sürdüreceğiz. Tedavi süreleri uzun olacak ama bu yola girdiyseniz lütfen yarıda kesmeyin.Onların cevher olduğunu göreceksiniz.Büyük oğlum 22, küçük oğlum 18 yaşında kızım ise 12.Bu yolda uzun zamandır yürüyoruz ONLARI ÇOOOK SEVİYORUZ...
Hasta
Hasta
ELİF kızım rahatsızlandıgında doktor doktor gezerek çare aradık Allah kimseyi çaresiz bırakmasın çaresiz kaldıgımız bir zamanda; başka bi şehirden bir doktor tavsiyesiyle muayene geldigimiz doktor veli yıldırım 3 yıl kadar kızımla ilgilendi gittigimiz hiç bir doktor sorumluluk alamadı veli hocam sorumlulugu aldı hergün muayene etti en kötü günlerimizde hastaneye yatış yaptırdı yakından takip etti hiç bir doktor kardeşinin dügününde hastasıyla konuşmaz bizim doktorumuz ne zaman aradıysak ulaştık ulaşamadıgımızda mutlaka dönüş yaptı araştırdı hoşgörülü anlayışlı oldugu kadar vijdanlı bir doktordur Allah binkere razı olsun kızımla yakından alakadar oldu bizimle konuşmayan çocuk veli abisiyle rahatça konusuyordu tedirgin oldugumuz zamanlarda telefonla aradıgımızda sabırla konuşarak bizi sakinleştiren hep bir yol gösteren olmuştur kızım agır rahatsızlık geçirdi veli hocamın emegi cok büyüktür tereddüt etmeden gideceginiz bir doktor
Hasta
Hasta
Çocuğum dikkat çekmek insanları taklit ediyordu. Veli Bey'e gitmeden önce içine kapanıktı. Veli Bey'den sonra ise kızım açıldı özgüven geldi. Taklit etmeyi bıraktı.
Hasta
Hasta
benim korkularım vardı. Değişik türlerde fobilerim vardı . örnek veriyorum asansör ,araba bunlardan korkardım. Kendime inanmamak,inanamamam,vb. Ama veli hoca ile tanıştım çok memnun kaldım. Ve kendisini de çok iyi tanıyorum. İnsanları çok iyi anlayan bir doktor. Herkesin gitmesini öneririm.işinizi layığıyla yerine getiriyorsunuz. Bu gözlerinizden okunuyor. Herkese öneririm. İyi çalışmalar. İnanmak,Başarmanın yarısıdır. Bunu aklınızdan hiç bir zaman çıkarmayın. Sevgiyle kalın... Ve çok emek veriyorsunuz... önce insan olunmalı,sonra doktor. Voltaire söylemis dogru soylemis.Karşınızdaki kişiye gerçekten güven hissi veriyosunuz. Bütün samimiyetimle söylüyorum gerçekten cok iyi insansiniz. Hem neşeli,hem eglenceli,hem de çok güleryüzlü şakacisiniz. Başka doktorlarda bunu göremiyorum. İşinizi severek yaptığınız o kadar belli ki. Dostluk illa diz dize göz göze olmak değildir. Can cana olmaktır dostluğumuz baki.İçinizde ve hayatımızda güzellikler dilerim..☺❤
Hasta
Hasta
3 ay boyunca gittim ve çok faydasını gördüm kendisi çok kibar ve ilgili birisi insan konuştukça rahatlıyor her türlü soruya cevap bulabilcek birisi Teşekkürler Doktor Veli Bey
Hasta
Hasta
5 aydır sizinle birlikte kardeşimin iyileşmesi için çabalıyoruz. Sizinle hayatımızın en zor zamanlarında tanıştık.Rabbim sizi bize mucize olarak gönderdi.Siz olmasaydınız bu işin altından nasıl kalkardık bilmiyorum. Allah'ın lutfuyla kardeşimi ölümün kıyısından alıp bize bağışladınız. Yüzümüzun gülme sebebi oldunuz.Siz çok iyi bir doktor,daha da ötesinde çok iyi bir insansınız. Doktordan çok abi oldunuz ailemize bu zor zamanlarda, ne zaman tıkanıp kalsak bize yol gösterdiniz. Gece geç saat demediniz, müsait değilim demediniz ne zaman arasak yardımcı oldunuz. Bize umut ışığı oldunuz. Sayenizde kardeşimle uyandığım hergüne şükrediyorum. Başka canlara  da umut ışığı olmanız dileğiyle...
Hasta
Hasta
Biz veli beyle öyle bir anda tanıştık ki oğlum çok zor anlar yaşıyordu bizde aile olarak çok dağılmıştık oğlumu tekrar hayata bağladı gece gündüz her aradığımızda bize destek oldu oğluma doktordan öte abi oldu o zor zamanları bizimle birlikte yaşadı sanki aile olarak bizede toparladı hayatta en önemli şeyin insanlıktan geçtiğini öğrendim doktorumuz çok iyi biri herkese tavsiye ederim bence alanında çok başarılı. Allah başarılarını daim etsin en önemli varlıklarımızı yani çocuklarımızı sağlına kavuşturuyor
Hasta
Hasta
Doktorumuzdan kızımın dürtü kontrol bozuklugu ve dikkat eksikligi için bir yıldır yardım alıyoruz.Kızım 1 yılda olumlu anlamda cok yol katetti. Veli beyin ,kızımla ve bizlerle iletisimi cok iyi.adeta ailemizin bir ferdi..Hastayı tanıma ve çözüm üretme anlamında cok başarılı ve ulaşması kolay.Gönül rahatlığıyla çocuğunuzu goturebilirisiniz.
Hasta
Hasta
Sayin hocam 12 yil mucadele ettim oglumu goturmedigim yer kalmadi hicbir sonuca ulasamadim hatta ogluma %20 engel rapuru bile verdiler ama bir netice alamadim..cok sukurki sizinle tanistik iki seansta oglumun teşhisini koydunuz..suan oglum bambaşka biri oldu artik insanlarla iletisim kurabiliyor ogretmenleri ondaki degisimi gorup memnuniyetlrini dile getiriyorlar..ders calisma verimi ve suresi artti ve sıkılmadan odaklanabiliyor..Kisacasi Hocam oglum artik gulebiliyor,o gulunce bu dunya bana cennet..Allah sizden razi olsun sizin gibi paraya degil insana deger hekimlerimizin sayisini arttirsin..İyi varsiniz hocam 17-10-2018
Hasta
Hasta
Bugün 2. seansımızı yaptık, çok cana yakın ve ilgili bir insan bu ilgiyi rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ayrıntılara önem vererek kişisel yapınıza uygun tedavi yöntemiyle sonuca ulaşacağınıza ilk seanstan itibaren inanmaya başlıyorsunuz. Alanında en iyi hekimlerden olduğunu söyleyebilirim.
Hasta
Hasta
Oğlumla çok ilgilendi ve çok güzel bir muayene oldu konuşma sıkıntımız vardı ama sayesinde bu sıkıntımızı atlaticaz insallah çok teşekkürler herşey icin veli bey çok mükemmel bir doktor herkeze tavsiye edicem
Hasta
Hasta
Çocuklarımın muayenesinde göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Veli Hocam. Hocamı herkese tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Kızımda yıllardır geçmeyen tik bozukluğu ve takıntılar var. Bir çok hekime götürmemize, bir dolu ilaç kullanmamıza rağmen ilerleme kaydedemedik. Veli bey bu konuda bize çok yardımcı oldu. Sabırla bizimle bu yolda beraber yol alıyor. Az ilaç ve fazla alakayla sıkıntılarımızı yavaş yavaş atlatıyoruz. Hem hekimliği hem insanlığı mükemmel.
Hasta
Hasta
Ben veli hocadan beden dismorfik bozukluğu ile ilgili tedavi görmüştüm birçok psikiyatri ilacı kullandım şu anda baya ilerleme kaydettim ve bunu veli hocama borçluyum çünkü onun verdiği ilaçlar benim şu anki bana iyi gelen ilaçların temeliydi gerçekten çok anlayışlı ve tedavi konusunda uzman bir doktordur kendisi
Hasta
Hasta
Ben veli beye uzun zamandır gidiyorum panik atagim vardı ama şu anda veli bey sayesinde eskisine göre daha iyiym herkeze tavsiye esiyorum
Hasta
Hasta
Oğlumun kaygı sorunları için Veli Beyi ziyaret ediyoruz. Kendisi artık bizim için bir doktordan öte bir ağabey, bir yaşam koçu oğlumuz için.
Hasta
Hasta
Veli hocamiza 2 seanstir gidiyoruz Kendisinden Allah razı olsun ilgili alakali işinde uzman kesinlikle tavsiye ederim...
Hasta
Hasta
cok ilgili bir doktor ve meslegine adapte olmuş, kişiye gore davranmakta uzmanlasmis alaninda ve yaklaşımında mükemmeli degilde uygun tedaviyi sunmak için cok detaycı bu beni mutlu ediyor çünkü gerçekler detaylarda saklı ilkesi aklıma geliyor saygılar
Hasta
Hasta
Veli bey'le altı yaşında ki minik kızım için sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz.Sosyal insan ilişkileri açısından çok yararlı oluyor.genç olmasına rağmen kesinlikle çok başaralı olduğuna inanıyorum eminim her konuda danıştığınızda çözüm ve yardıma ulaşabileceğiniz bir dr.Hersey için teşekkürler.
Hasta
Hasta
Öncelikle Veli hoca ile kadın dogum ve çocuk hastanesinde tanıştık Veli hocanın evvela insanlıgı çok iyidir.Bunun yanı sıra hastalarını dinlemesi onların sorunlarına çozüm bulma ve hastalarını hasta olarak degil insan olarak degerlendirip yardımcı olması konusunda çok iyi bir şahsiyettir.Kendisini yaklaşık 7 yıldır tanırım çocuklarım ve ailem olarakta veli hocayı herzaman taktir etmişizdir ve halen bize şehir degiştirdigimiz halde yardımları dokunmaktadır.Kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletirim.
Hasta
Hasta
ısinde uzman genc bilgili ve guvenilir tavsiye edilebilecek kalitede bir doktor ... cok tesekurler veli bey cok memnunuz sizden .
Hasta
Hasta
Kızım ergenlik döneminde olması sebebiyle çok sinirli davranıyordu. Asi idi ve hiç sözümüzü dinlemez olmuştu. Bizimle Veli Bey çok ilgilendi. Çok içten ve vicdanlı bir doktor. Alakasından dolayı çok teşekkür ederiz.
Hasta
Hasta
Ben veli beyi int den araştırıp ozel muayene için çocuğumu götürdüm. Çokta emin olamamistim giderken ama uzun uzun ilgilendi bizimle ben ve oğlum çok memnun kaldık. Düzenli olarak kontrollere de gideceğiz. . Size de öneririm. .. aklınızda soru işaretleri kalmasın
Hasta
Hasta
veli bey cok genc bi dr ben bu yüzden biraz tereddüt etmiştim tecrübesi az diye düşünmüştüm. konusunca cok memnun kaldım bence meslegine hakim cok tesekür ederim veli bey... tavsiye ederim sizede
Hasta
Hasta
Ben dersin başında çok oturaöıyordum.derslerden çok çabuk sıkılıyordum.derslerim çok kötüydü.veli abi bana çok yardımcı oldu.şimdi ders notlarım yükselmeye başladı.teşekkür ediyorum veli abiye.
Hasta
Hasta
2 yıl önce derslerime odaklanamiyordum ezberim iyi degildi veli abiye gittik o bizim komşumuz du bize cok yardimci oldu derslerimde basari sagladim kendisi sayesinde ona ne kadar tesekkur etsem azdir :)
Hasta
Hasta
Ben bi otistik cocuk annesiyim. Evde ve normal hayatta ne kadar zorlandigimi Allah biliyor, ne yemek yedirebiliyordum ne kendi islerimi yapabiliyordum. Bi arkadasimin tavsiyesiyle Veli hocamla tanistik. ILACLARA karsi cok on yargili olmamama ragmen veli bey bizi buyuk bir sabirla bizi bilinclendirdi. Simdi hayatimiz degisti her isimiz kolaylasti. Cocugum cok iyi durumda bu kadar duzelecegi aklima gelmezdi. Cokkk sagolun veli bey cok minnettariz.
Hasta
Hasta
cok sağolsun cok ilgili bir doktor cok memnunummm... Allah razı olsun ondan.... Çok mutsuz, umutsuzken annemin zoruyla gitmiştim. Ne depresyonda olduğumu kabul ediyor ne de okuldaki derslerime çalısıyordum...Hayata küsmüştüm resmen.... ama Veli hocam sagolsun sadece ilaç TEDAVİSİYLE değil ,,ilacın yanında ilave olarak terapi de güzel güzel anlatarak kendimi anlamamı sağladı. Şimdi derslerim ve sağlığımda cook iyiiii.....cokkkk teşekürler hocam SAGOLUN
Hasta
Hasta
veli beyle asistanlığından beri tanışıyorum oğlumun doktorudur uzman oldu gene doktoruydu devlet hastanesine tayini çıktı gene doktoruydu sonra üniversiteye geçti gene doktoruydu oğlum büyüdü yetişkin olunca bırakmadı yardımcı oldu yetişkin doktoruna yönlendirdi ilğilendi hala bir durum olduğunda yardımcı olur sonsuz teşekkürlerimi sunarım kısacası doktorun kralıdır.
Hasta
Hasta
Öncelikle Merhaba :) Doktor Veli Hocam Alanında Gayet Başarılı Bir Hocamızdır Ve Kendileri Çok Tecrübelidir Buğüne kadar sayısız hastayı Tedavi etmiş bulunmaktadır Ve Kişiye Özel Tedavi Proğramları Çıkartıp Bunun yolunda ilerlemektedir Ben Gayet Memmun Kaldım Çünkü Veli hocam 2-3 Seneden Beridir Benimle ilgileniyor ve yaşadıgım duygu durum düşünceyi ögrenmeye çalışıyor örnek olarak neler hissediyorsun okulda ailede sosyal aktivetelerde neler yapıyorsun boş zamanlarında neler yapıyorsun gibi Gereken bilgileri ögrenip sistemlerimize kaydediyor ve her randevu zamanı geldigi zaman devam ettiriyor Gerçekden alanında çok başarılı bir doktor İlaç konusundada verdigi ilaçlar Gerçekden Çok Başarılı Sadece Zaman ve Sabır isteyen birşey iyileşmek gerçekden cok zaman istiyor Ama veli hoca bu süreç içerisinde gerçekden hep bizim yanımızda oluyor Tedaviye düzenli olarak gittiginizde gerçekden bunun başarılı olucagını görüceksiniz Kendilerine görevinde başarılar diliyorum :) İBRAHİM DEVRİLEN
Hasta
Hasta
BIZE İLAÇ DIŞINDA BİRŞEYLER SÖYLEYEBİLEN TEK HEKİM VAKTİNİN DAR OLMASINA RAĞMEN TERAPİ UYGULAMAYA ÇALIŞMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ . COCUGUMA YILARDIR BİR SÜRÜ İLACI DENEDİLER AMA VELI BEY İLE ÇÖZÜMÜ BULDUK, İYİ Kİ VARSINIZ...
Hasta
Hasta
Çocuğumda dikkat eksikligi vardi. Dersleri cok iyi oldu,arkadaslariyla arasi cok iyi oldu. Evde ders çalişmak ölümdü ama şimdi kendisi bize gerek kalmadan bütün derslerine çalışıyor.Okulda notları hep 1 ya da 2 idi. Şimdi hepsi 4 ya da 5.Allah sizden razi olsun.herkese öneriyorum.
Hasta
Hasta
Bilgili, sevecen, sizi anlayabilen, çocuklarla da iletişimi çok iyi bir doktor... Şiddetle tavsiye ederim. Kendisinden çok memnun kaldık. Çok teşekür ediyoruz:)
Hasta
Hasta
cok tesekkür ederim ilgi ve alakanız için.... cok memnn kaldık, teşekkürler
Hasta
Hasta
iyi insan iyi doktor teşekkürler
Hasta
Hasta
Kendisinden Allah razı olsun
Hasta
Hasta
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun